R - płytki podłogowe przeciwpoślizgowe
V - drenaż powierzchniowy (cm3/dm2)

 

Numer
Powierzchnia robocza R V
0
0.1
0.2
0.3
Ogólne pomieszczenia robocze
Wejścia
Schody R9
Pomieszczenia sanitarne (np. WC, umywalnie, szatnie)
Pomieszczenia na przerwy robocze (bufety zakładowe)
Pomieszczenia służby zdrowia (gabinety zabiegowe)

R9
R9
R10
R9
R9
1
1.1
1.2
1.3
1.4

Produkcja margaryny, tłuszczów spożywczych i olejów
Rozpuszczone tłuszcze
Rafineria olejów jadalnych
Produkcja i pakowanie margaryny
Produkcja i pakowanie tłuszczów jadalnych, tłoczenie olejów jadalnych


R13
R13
R12
R12

V6
V4
2
2.1
2.2
2.3

Przerób mleka, produkcja serów
Przeróbka świeżego mleka, łącznie z produkcją masła
Wytwórnia, przechowywalnia i pakowalnia sera 
Wyrób lodów


R12
R11
R12
3
3.1
3.2
3.3
3.4

Produkcja czekolady i słodyczy
Cukrownie
Produkcja kakao
Produkcja surowców
Wyrób pralin, czekolad


R12
R12
R11
R11
4

4.1
4.2
4.3

Wyrób pieczywa
(piekarnia, cukiernia, pieczywa z wydłużonym terminem do spożycia)
Przygotowanie ciasta
Pomieszczenia do przeróbki tłuszczu i masy płynnej
Pomieszczenia do myciaR11
R12
R12
V4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12

Rzeźnie, przetwórstwo mięsa
Rzeźnia
Pomieszczenia do przeróbki podrobów
Dzielenie mięsa
Wyrób kiełbasy
Dział gotowania kiełbasy
Dział surowców do kiełbasy
Pomieszczenia dosuszenia kiełbasy
Wędzarnia
Solarnia
Przetwórstwo drobiu
Składowanie kiszek
Rozmaitości, pakowanie


R13
R13
R13
R13
R13
R13
R12
R12
R12
R12
R12
R12

V10
V10
V8
V8
V8
V8
V6


V6
6
6.1
6.2
6.3

Obróbka i przetwórstwo ryb, produkcja delikatesów rybnych
Obróbka i przetwórstwo ryb
Wyrób delikatesów
Produkcja majonezu


R13
R13
R13

V10
V6
V4
7
7.1
7.2
7.3
7.4

Przetwórstwo warzyw
Wyrób kapusty kiszonej
Wyrób warzyw konserwowych
Pomieszczenia do sterylizacji 
Pomieszczenia, w których warzywa zostają przygotowywane dla przetwórstwa


R13
R13
R11
R12

V6
V6

V4
8
8.1
8.2

Obszary mokre przy produkcji artykułów spożywczych i napojów
Piwnica do składowania
Butelkowanie napojów, wyrób saków


R10
R11
9
9.1
9.1.1
9.1.2
9.2

9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.8.1
9.8.2
9.8.3
9.9

Kuchnie, stołówki
Kuchnie gastronomiczne (kuchnie w zajazdach, hotelach)
- do 100 nakryć dziennie
- powyżej 100 nakryć dziennie
Kuchnie do żywienia ogólnego w domach społecznych,
szkołach, przedszkolach, sanatoriach
Kuchnie do żywienia ogólnego w szpitalach i klinikach
Wielkie kuchnie dla żywienia ogólnego w kantynach, stołówkach
Kuchnie fest-food (bufety)
Kuchnie do rozmrażania i podgrzewania
Kuchnie do kawiarni, herbaciarni
Pomieszczenia do mycia
Pomieszczenia do mycia, dotyczy: 9.1, 9.4, 9.5.
Pomieszczenia do mycia, dotyczy: 9.2.
Pomieszczenia do mycia, dotyczy 9.3.
Jadalnie, pokoje gościnne, kantyny, korytarzeR11
R12

R11
R12
R12
R12
R10
R10

R12
R11
R12
R9


V4
V4V4
V4V4
10
10.1
10.2

Chłodnie, zamrażalnie
Dla produktów nieopakowanych
Dla produktów opakowanych


R12
R11

11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
11.11
11.12
11.13
11.14
11.15

Miejsca i pomieszczenia do sprzedaży
Sprzedaż mięsa
Sprzedaż ryb
Sprzedaż mięsa i kiełbasy, produkty nieopokowane
Sprzedaż mięsa i kiełbasy, produkt opakowany,
Teren obsługiwania klientów stoiska z rybami
Pomieszczenia do przygotowania mięsa 
Dział kwiaciarstwo 
Punkty sprzedaży bezpośredniej z pieca
Punkt sprzedaży bezpośrednio z frytkownicy i grila
Pomieszczenia sprzedaży ogólnej, pomieszczenia dla klientów
Punkty przygotowujące produkty spożywcze do sprzedaży
Punkty kasowe, punkty pakowania
Punkty sprzedaży chleba i pieczywa, towar niepokowany
Punkt sprzedaży sera i produktów seropodobnych,towar niepakowanych
Punkty sprzedaży, wyłączając 11.13 do 11.14


R11
R11
R11
R10
R12
R12
R11
R11
R12
R9
R10
R9
R10
R10
R9


V8


V4
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
12.10
12.11
12.12
12.13
12.14

Pomieszczenia służby zdrowia
Pomieszczenia do dezynfekcji (mokre) 
Pomieszczenia do czyszczenia i sterylizacji
Pomieszczenia na fekalia, nieczystości
Pomieszczenia do przeprowadzania sekcji
Pomieszczenia do kąpieli zdrowotnych, hydroterapii
Pomieszczenia do mycia przy sali operacyjnej, na gips
Pomieszczenia sanitarne
Pomieszczenio do diognostyki medycznej teropii, pomieszczenio do masażu
Sale operacyjne
Oddziały z pokojami chorych i z korytarzem
Gabinety lekarskie, przychodnie
Apteki
Pomieszczenia laboratoryjne
Salon fryzjerski


R11
R10
R10
R10
R11
R10
R10
R9
R9
R9
R9
R9
R9
R9
13
13.1
13.2
13.3
Pralnie
Pomieszczenia z pralkami do prania na mokro
Pomieszczenia do prasowania
Magle i prasowalnie

R9
R11
R9
14
14.1
14.2
Produkcja paszy treściwej
Sucha produkcja paszy
Produkcja paszy przy dodatku tłuszczu i wody

R11
R11


V4
15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
Wyrób skóry, tekstylii
Garbarnia
Pomieszczenia do oddzielania mięsa od skóry
Pomieszczenia doklejenia skóry
Pomieszczenia do przetwarzania tłuszczu
Farbiarnie do tekstylii

R13
R13
R13
R13
R11


V10
V10
16
16.1
Lakiernie
Obszar szlifowania na mokro

R12

V10
17
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
Przemysł ceramiczny
Mokre młyny do przygotowania surowców ceramicznych
Mieszalnia. Stosowanie lepiku, żywicy, grafitu i żywic syntetycznych
Dział nadawania kształtow. Stosowanie lepiku, grafitu i żywic syntetycznych
Dział odlewania
Dział szkliwienia

R11
R11
R11
R12
R12


V6
V6
18
18.1
18.2
18.2.1
18.3
18.3.1
18.4
18.5
18.6
Obróbka i przeróbka szkła i kamienia
Krajalnia i szlifiernia kamienia
Formowanie szkła
Szkło dmuchane, produkty szklane, szkło budowlane
Obszary szlifowania szkła
Szkło dmuchane, szkło płaskie
Produkcja szkła izolacyjnego. Stosowanie suchej zaprawy
Pakowanie, wysyłka szkła. Stosowanie produktów antyadhezyjnych
Trawienie i polerowanie szkła

R11

R11

R11
R11
R11
R11V6

V6
19
19.1
Zakłady betoniarskie
Plac do mycia betonu

R11
20
20.1
Magazyny
Magazyny do oleju i tłuszczu

R12

V6
21
21.1
21.2
21.3
Chemiczna i termiczna obróbka stali i metali
Wytrawialnia
Utwardzalnia
Pomieszczenia laboratoryjne

R12
R12
R11
22
22.1
22.2
22.3

22.4
Obróbka i przeróbka metalu. Wyrób metalu
Pomieszczenia galwanizacyjne R12
Obróbka żeliwa szarego Ri 1 V4
Obróbka mechaniczna (wydział tokarek, frezerek), wybijanie, prasowanie,
ciągnienie (rurki, druty) o zwiększonym obciążeniu smarami na bazie oleju
Obszar czyszczenia części, pomieszczenia do odparowania Ri 2

R12
R11
R11

R12


V4
23
23.1
23.2
23.3
Zakład naprawczy pojazdów
Pomieszczenia serwisowe i naprawcze
Kanały naprawcze
Myjnia

R11
R12
R11


V4
V4
24
24.1
24.2
24.3
Zakłady naprawcze samolotów
Hale dla samolotów
Hale montażowe
Myjnie

R11
R12
R11


V4
V4
25
25.1
25.2
25.3
25.4
Oczyszczalnia ścieków
Pompownia
Pomieszczenia dla urządzeń usuwających osad
Pomieszczenia pomiarowe
Stanowiska obsługi

R12
R12
R12
R12
26
26.1
26.2
Budynki straży pożarnej
Miejsca parkowania wozów strażackich
Pomieszczenia do czyszczenia węży strażackich

R12
R12
27
27.1
Banki, kasy
Boksy kasowe

R9
28
28.1
Garaże (z wyjątkiem pomieszczeń wymienionych w punkcie 0)
28.1 Garaże wielopoziomowe i podziemne RiO
29
29.1
29.2
29.3
29.4
29.5
29.6
29.7
29.8
Szkoły i przedszkola
Wyjścia, korytarze
Pomieszczenia klasowe i grupowe
Schody
Toalety, łazienki
Kuchnie - pracownie w szkołach (patrz punkt nr 9)
Kuchnie w przedszkolach (patrz punkt nr 9)
Pracownie na maszyny do przeróbki drewna
Pomieszczenia specjalistyczne na warsztaty

R9
R9
R9
R10
R10
R10
R10
R10