Własności mechaniczne płytek ceramicznych określane są najczęściej na podstawie wytrzymałości na zginanie. Norma (ISO 10545-4) wymaga, aby w przypadku płytek podłogowych, wytrzymałość ta była nie mniejsza, niż 27 MPa.

Wytrzymałość na zginanie jest jednakże parametrem materiałowym, określa własność materiału z którego wykonana jest płytka ceramiczna i nie udziela informacji o zachowaniu się konkretnej płytki ceramicznej pod rzeczywistym obciążeniem. W tabeli poniżej przedstawiamy wartości siły niszczącej dla różnych płytek ceramicznych z naszej oferty.

Jak widać wartość siły powodującej zniszczenie (złamanie) płytki ceramicznej wykonanej z tego samego materiału, np. gresu, silnie zależy od wymiarów płytki, szczególnie od jej grubości. Różnica zaledwie 2 mm grubości może skutkować bezpiecznym przeniesieniem obciążenia nawet o tonę większego. Ma to istotne znaczenie np. przy poruszaniu się wózków widłowych. Do normalnego zastosowania w pomieszczeniach mieszkalnych, pomieszczeniach socjalnych, budynkach administracyjnych itd. wystarczająca jest grubość płytki poniżej 12 mm. Dla podłóg narażonych na wysokie obciążenia mechaniczne, np. w magazynach, halach, warsztatach przeznaczone są płytki o grubości 12 mm i więcej.

Format (cm)
Grubość (cm)
Siła łamania (N)
TAURUS
15 x 15

0,9

2500
15 x 15
1,3
3600
20 x 20
0,9
2000
20 x 20
1,3
5800
20 x 20
1,5
7800
30 x 30
1,2
3500
GEMINI
15 x 15
1,1
2800
15 x 15
1,8
8500
20 x 20
1,5
2800
PRIMA COTTO
24.6 x 24.6
1,5
2125
29.5 x 29.5
1,5
2800